Deklaracja dostępności internetowego wydania miesięcznika "Nasze Bielany"

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowego wydania miesięcznika "Nasze Bielany"(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 4. Brak oświadczenie odczytywalnego maszynowo.
 5. Brak nagrania w polskim języku migowym.
 6. Brak oświadczenia w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
 7. Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 9. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 10. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 11. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

Na stronie znajdują się pliki pdf, zawierające elektroniczne wersje dotychczasowych papierowych wydań miesięcznika „Nasze Bielany”. Konwersja plików pdf z wydań archiwalnych dla okresu poprzedzającego powstanie strony nie jest planowana.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Delta Interactive Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się u zbiegu ulic S. Żeromskiego i A. Jarzębskiego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
• Pieszo – dojścia piesze są od ulic S. Żeromskiego, A. Jarzębskiego lub L. Staffa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. maszty flagowe, oznakowanie Miejskiego Systemu Informacji. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
• Metrem – najbliższa stacja metra Metro – Stare Bielany znajduje się w odległości do ok. 550 m. Stacja metra jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
• Autobusem – najbliższe przystanki autobusowe:
Bielany-Ratusz 01 (kierunek Perzyńskiego: 110, 112, 116, 197, 210, 303,397),
Bielany-Ratusz 02 (kierunek Przybyszewskiego: 110, 112, 116, 303),
Bielany-Ratusz 03 (kierunek Piaski: 103),
Bielany-Ratusz 04 (kierunek Metro Stare Bielany: 103,197, 397).
Wszystkie przystani autobusowe znajdują się w odległości nie większej niż 120 m.
• Samochodem – najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od ulicy L. Staffa. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.
• Taksówką – w bliskiej okolicy Urzędu Dzielnicy Bielany znajduje się postój TAXI zlokalizowany przy ul. S. Żeromskiego (na wysokości sklepików z warzywami)
2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście znajduje się na ścianie szczytowej budynku przy zbiegu ul. S. Żeromskiego i A. Jarzębskiego, nie jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, ale jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście do Urzędu znajduje się na ścianie bocznej budynku od ulicy A. Jarzębskiego, ale nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku, ponieważ dojście jest za pośrednictwem schodów. Brak oznaczeń krawędzi stopni. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Wyznaczony punkt obsługi dla osób niepełnosprawnych jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Funkcjonuje dedykowane stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do tłumacza języka migowego on-line, brak pętli indukcyjnej. Schody w holu głównym zlokalizowane są centralnie, spód schodów jest częściowo zabezpieczony krzesłami dla oczekujących mieszkańców.
3. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze – korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze łączą wszystkie części budynku, w części A budynku częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone pełnymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego oraz w punktach krzyżowań ciągów komunikacyjnych.
• Schody – budynek dysponuje trzema klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, które nie są wyposażone w kontrole dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne profilowane poręcze.
• Windy – dwie windy przestronne są dostępne bezpośrednio. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowanie brajlem przycisków wyboru piętra, brak komunikatów dźwiękowych.
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza języka migowego on-line.
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
8. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze na hali obsługi, na każdym piętrze w części A budynku oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze.
9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.
10. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Zmiana wielkości tekstu.
2. Zmiana na wersję kontrastową.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualizacja danych zawartych na stronie internetowej od chwili opublikowania deklaracji jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami dostępności cyfrowej.